वेड लावी ती जिवाला,Ved Lavi Ti Jivala

वेड लावी ती जिवाला बालिका,
उरि शलाका टोंचते ती, तारका

अप्सरा ती गोड गाणीं
गात नेई मज विमानीं,
स्वर्गिचा लागे रूपेरी उंबरा,
तोंच मारी मस्तकी ती, ठोकरा

No comments:

Post a Comment