वाटे भल्या पहाटे यावे,Vate Bhalya Pahate Yave

वाटे भल्या पहाटे यावे तुझ्या महाली
हलकेच जागवावे गाऊनिया भूपाळी

झोपेत जाग थोडी असशील गुंगलेली
सुखपूर्ण गोड निद्रा फुलवील स्वप्नवेली
खुलताच स्वप्नसुमने होऊन तू अबोली

अनिरुद्ध अंतरीचा मी मंचकासमोर
जणु आणिला सखीने बांधूनि प्रेमदोर
हे मोरपंख तुझिया फिरवुनि दोन्ही गाली

No comments:

Post a Comment