शुभमंगल या समया,Shubhamangal Ya Samaya

शुभमंगल या समया, फुलल्या आनंदे दशदिशा

जीवनस्वप्न मनोहर अपुले, आले अजि उदया
शुभमंगल या समया

नाचती डोलती आनंदे ही देवाची बाळे
भूवरी नंदनवन आले
बघुनि तयांची सौख्यसंपदा
येईल लाजुनी आश्रय घ्याया, पर्णकुटीत कुबेर

No comments:

Post a Comment