शोधू मी कुठे कशी,Shodhu Mi Kuthe Kashi

शोधू मी कुठे, कशी, प्रिया, तुला ?
प्रीती का देई साद ही मजला ?

दिसे कुणी मज पुन्हा लपते ग
घुमते का शीळ इथे ?
पदरी मी भास खुळे जपते ग
हलले का पान तिथे ?
वारा हा काही सांगतो मजला !

ओळखीची खूण काही पटते ग
नच झाली भेट जरी
डोळियांच्या पापणीत मिटते ग
उमटे जे बिंब उरी
येती या चाहुली कशा मजला ?

No comments:

Post a Comment