शंकरा करुणाकरा,Shankara Karunakara

शंकरा करुणाकरा, पाठी उभा राहूनी ये
हाक ऐकुनी धावुनी ये धावुनी ये

फुलवुनी अंगार डोळा तूच मदना जाळिले
आपुल्या भक्तास भोळ्या तूच ना सांभाळिले
आज वणवा पेटला, मेघ तू होऊनी ये

आज लाखो वीर जाती देशसेवा कारणा
तू तुझे सामर्थ्य देई हीच माझी प्रार्थना
साधुसंतांची दयाळ, साक्ष ती घेऊनि ये

No comments:

Post a Comment