समयी सखा न ये,Samayi Sakha Na Ye

समयी सखा न ये । मी जात फसुनि गे ।
बघत वाट थकलें. । मी दारिं बसुनि आतां गे ॥

मानि ना आता गोडी गुलाबी पुन्हा ।
सख्याशीं मांडिलें मी युद्ध रुसुनि आतां गे ॥

गांठ होतांचि या । शत्रुकंठी पाश हा ।
आलिंगनाचा । फेकीन कसुनि आता गे ॥

दूति जा सांग । आलांत जा तसेची ।
प्रिया रडवीनची । मी हसुनि हसुनि आता गे ॥

No comments:

Post a Comment