सगुण निर्गुण दोन्ही,Sagun Nirgun Donhi

सगुण निर्गुण दोन्ही विलक्षण
ब्रम्ह सनातन विठ्ठल हा

पतितपावन मानसमोहन
ब्रम्ह सनातन विठ्ठल हा

ध्येय ध्यास ध्यान चित्त निरंजन
ब्रम्ह सनातन विठ्ठल हा

ज्ञानदेव म्हणे आनंदाचे गान
ब्रम्ह सनातन विठ्ठल हा

No comments:

Post a Comment