रात्र काळी घागर काळी,Ratra Kali Ghagar Kali

रात्र काळी घागर काळी ।
यमुना जळें ही काळीं वो माय ॥१॥

बुन्थ काळी बिलवर काळी ।
गळा मोती एकावळी काळी वो माय ॥२॥

मी काळी कांचोळी काळी ।
कांस कासौळे ते काळीं वो माय ॥३॥

एकली पाणीया नव जाय साजणी ।
सवें पाठवा मूर्ति सांवळी वो माय ॥४॥

विष्णुदास नाम्याची स्वामिणी काळी ।
कृष्णमूर्ति बहू काळी वो माय ॥५॥

No comments:

Post a Comment