ये रे ये रे पावसा रुसलास,Ye Re Ye Re Pavasa

ये रे ये रे पावसा, रुसलास का ?
माझ्याशी गट्टी फू केलिस का ?

झर झर झर तू येणार कधी ?
अंगणात पाण्याची होईल नदी
ढगांच्या मागे असा लपलास का ?

गार गार वाऱ्यांत नाचेन मी
खूप खूप पाण्यात भिजेन मी
विजेचि टाळि मला देतोस का ?

धड धड धुडुम कानात बसले दडे
काळ्या काळ्या मेघांचे डोंगरकडे
टप टप पडतील थेंबांचे सडे
पाणि, पाणि पाणीच मग सगळीकडे !

धुमधार पाण्यात रस्ता बुडेल
मग माझ्या शाळेला सुट्टी मिळेल
गड गड गड आता हसतोस का ?

No comments:

Post a Comment