ये ना सजली स्वप्ने नयनी,Ye Na Sajali Swapne Nayani

ये ना, सजली स्वप्ने नयनी !
येना ये ना, ये ना, ये ना

हसती लहरी चंद्र बघुनी
उमले कलिका भ्रमरा भुलुनी
झुरते मिलना हळवी रजनी
ये ना सजली स्वप्ने नयनी !

मेघामधुनी खुणवी बिजली
नवख्या हृदयी धुंदी भरली
घे ना जवळी अपुली म्हणुनी
ये ना सजली स्वप्ने नयनी !

कितिदा विनवू तुजला अजुनी?
जळते अधिरा विरही हरिणी
क रे छळिसी सारे कळुनी ?
ये ना सजली स्वप्ने नयनी !

No comments:

Post a Comment