या मीरेचे भाग्य उजळले,Ya Meereche Bhagya Ujalale

या मीरेचे भाग्य उजळले
गिरिधर माझ्या स्वप्नी आले

आळवीत मी होते भजनी
देखियले नव्हते नयनांनी
आज मला ते सौख्य लाभले

व्यथा मनाची आता सरली
जननिंदेची भीती नुरली
भवसागर मी तरले तरले

मीरेसंगे नाचे मोहन
तालहि धरिती पायी पैंजण
रात संपली केव्हा नकळे

No comments:

Post a Comment