रतिहुन सुंदर मदन-मंजिरी,Ratihun Sundar Madan

रतिहुन सुंदर मदन-मंजिरी !
मदनाचे वरदान तुला ॥

ललित कोमल तव सुंदरता लाजविते मंदार-फुला
बघुनि तुला गगनात खंगते कलेकलेने चंद्रकला
कळे न मजला, वृथा फुलांचा, नाद कशाला हवा तुला ?

No comments:

Post a Comment