मी राधा मीच कृष्ण,Mi Radha Meech Krishna

मी राधा मीच कृष्ण एकरूप झाले

मी गोकूळ मी यमुना
मीच गोप व्रज-ललना
जसुमती मी, मीच नंद वैर ते निमाले

नव विकसीत कमल मीच
पुष्पगंध मी विमल मीच
मीच पवन उपवनी जो मंद मंद चाले

मी मधुवन मी मुरली
कुंजवनी जी भरली
एकातुनी मी अनेक वेष नटुनी आले

No comments:

Post a Comment