मी जलवंती मी फुलवंती,Mi Jalavanti Mi Phoolavanti

मी जलवंती मी फुलवंती, तुझी नजर लागंल मला
काय तुझ्या मनात, सांग माझ्या कानात जाईजुईच्या फुला रं

मी जलवंती मी फुलवंती, तुझी नजर लागंल मला
थांब जरा तिथं ............ लाज वाटती !
काय म्हणू तिला ? .... ती हाय पिरती !

तुझ्या रुपाचं, रुपाचं डोळ्यात हासू फुटं
तुझ्या संगतीनं, संगतीनं उमलून पाकळी मिटं
रुसावं, हसावं, उगीच फसावं, कुठं ही शिकलीस कला ?

या पावसात झाले ओलेचिंब, गोऱ्या गाली मोतियांचे थेंब
दोघांत निवांत मिळाला एकांत, भेटीचा मोका आला

No comments:

Post a Comment