मी हरणुली होईन,Mi Haranuli Hoin

मी हरणुली होईन !
चौखुर धावेन, मुरडत मिरवीन
तू परि येता वनि लपुनी तुज न गवसेन !

मी चांदणी होईन !
चमचम चमकेन, नटुनी नाचेन
तू परि येता नभी लपुनी तुज न गवसेन !

मी मासुळी होईन !
जळात खेळेन, शिंपली शोधेन
तू परि येता मोती बनुनी तुज न गवसेन !

No comments:

Post a Comment