मी एकला वेड्यापरी,Mi Ekala Vedyapari

मी एकला वेड्यापरी येतो इथेच आणि
वाळूवरी आसूभरी लिहितो जुनी कहाणी !

हा तोच चंद्र आणि चौफेर तोच वारा
झुडुपास बिलगलेला खडकाळ हा किनारा
हे तेच ते सारे इथे, माझे मला न कोणी !

ते दृष्य़ आठविता माझे मला न ठावे
हा दोष काय माझा ? हे का असे घडावे ?
तो ढासळे ही आसवे मज आसरा म्हणोनी

मी जाणतो परंतु जाणून काय त्याचे
जाणील कोण आता हे बोल या मुक्याचे
ना बोलता माझी व्यथा गाई मनी विराणी

No comments:

Post a Comment