मेघासम हा शाम सांवळा,Meghasam Ha Sham Savala

मेघासम हा शाम सांवळा आणि राधिका बिजली
अशी ग रासक्रिडा रंगली !
रंगल्या गोकुळच्या गौळणी !

गोपगोपिका टिपरी घेउनि
पैंजण-नादे धुंद होउनी
नाचतात ग गीत गाउनी
कळली नाही नभी कशी ग चंद्रकोर कलली

सप्तसुरांच्या बासरीवरी
नाचत राही वसुधा सारी
लचकत-मुरकत राधा प्यारी
चमकत-चमकत बिजलीसम ती शामनयनी लपली

No comments:

Post a Comment