मानिनी सोड तुझा अभिमान,Manini Sod Tujha Abhiman

मानिनी ! सोड तुझा अभिमान

रूप-संपदा दो दिवसांची
यौवनासवे सरावयाची
तिने होऊनी धुंद, करिसी का प्रणयाचा अपमान ?

चिरंजीविनी प्रेम-भावना
दूर करी जी मलिन वासना
मान लववुनी तिचा करी गे, सखये तू सन्मान

No comments:

Post a Comment