मन माझे भुलले,Man Majhe Bhulale

मन माझे भुलले, वनराईच्या पानामधुनी
काल तुला पाहिले

बकुळ फुलांची गुंफुनी वेणी
नदीकाठी तू उभी साजणी
अवचित मी देखिले

अंतरीचे गीत उमगले
शतजन्मीचे नाते जुळले
वचन तुला दिधले

No comments:

Post a Comment