माजो लवताय डावा डोळा,Majo Lavtay Dava Dola

माजो लवताय डावा डोळा
जाइजुईचो गजरो माळता
रतन-अबोली केसान फुलता
काय शकुन, शकुन गो, सांगताय माका ?
बाय, माजो लवताय डावा डोळा !

माज कानार भंवर भोवता
माजे गालाक, बाय, भिडता
सगळ्या अंगार शिर्शीर येता
माजो पदर वाऱ्यार उडता
मनचो बकुळ, गो, परमाळता
काय शकुन, शकुन गो, सांगताय माका ?
बाय, माजो लवताय डावा डोळा !

माजे दोळ्यांत सपनाच्या वाटेर
कोन, बाय, येता न जाता ?
माजे ओठार माजेच गाणे
कोन बाय येऊन गाता ?
माजोच बोल, बाय, उलैता
काय शकुन, शकुन गो, सांगताय माका ?
बाय, माजो लवताय डावा डोळा !No comments:

Post a Comment