मद्यमद चोरि तप,Madyamad Chori Tap

मद्यमद चोरि तप दाऊनि सुख नरा ।
चौर्यकरी; बल भास; शापयोग्या सुरा ॥

ही वारयोषिता दारुणा सेविता ।
भस्म करिते जना, व्याधी भयंकरा ॥

No comments:

Post a Comment