प्रीती तुझी मनमोहिनी,Priti Tujhi Manmohini

प्रीती तुझी मनमोहिनी
फुलवी मनी संजीवनी

पारिजात बहरुनी आला
धुंद तुझ्या स्पर्शामधुनी
प्रेमरंगी मोहरलेला
दीपराग नाचे नयनी
भारावल्या देहातुनी
झंकारली सौदामिनी

साद तुझी जादुभरी
फुले उरी बाधा कसली
लाट ही सुखाची माझ्या
जीवनात भरुनी उरली
तू राधिका की नंदिनी
हृदयातल्या या वृंदावनी

No comments:

Post a Comment