प्रेमात तुझ्या मी पडले,Premat Tujhya Mi Padale

कळले नाही केव्हा घडले
प्रेमात तुझ्या मी पडले

भेट एकदा ती ओझरती
क्षण संभाषण ओळख नुसती

परी परतता पाऊल अडले

कुठेच माझे मन लागेना
तहान त्याची लव भागेना
अबोध काही वेडच जडले

उगा वाटते तुज भेटावे
तुझे मनोगत तुलाच ठावे
संभ्रमात मी अर्धी बुडले

No comments:

Post a Comment