प्रीतफुले माझी सोनेरी,Preetaphule Majhi Soneri

प्रीतफुले माझी सोनेरी सोनेरी
रुम झुम ओठांत येती लकेरी
माझ्या घरी मी आले फिरून
कणाकणांमधून रातराणी फुलून
मला मनोमनी वाटे
घर माझे ग, माझे
प्रीतफुले माझी सोनेरी सोनेरी !

हे माझे घर, जागे नवी भावना
ओढ लागे नवी गोड संवेदना
आज माझ्या मना स्वर्ग वाटे उणा
स्वर्ग माझा मला भेटला भूवरी

प्रीतफुले माझी सोनेरी सोनेरी !

ये चाहूल नवी, कोण ये जीवनी
कोण छेडीतसे ही नवी रागिणी ?
कंप गात्रांतुनी, गीत मौनातुनी
सूर झंकारती प्राणवीणेवरी !
प्रीतफुले माझी सोनेरी !

No comments:

Post a Comment