प्रपंच,Prapanchमायबाप ..... मायबाप .....

माणूस होऊन जगणे थोडे जगून पहा
देवपणा तू सोडून खाली उतर जरा
मायबाप ..... मायबाप .....

तू नसल्याचा भास पसरला चहुकडे
दगडमातीच्या भिंतींमधुनी विहर जरा
मायबाप ..... मायबाप .....

सुखदु:खाचे झाले आता गाव जुने
त्या हसण्या-रडण्यामाधुनी तू बहर जरा
मायबाप ..... मायबाप .....

या जगण्यातून काढून घे हे जहर जरा
उलट जरासा दु:खाचा हा प्रहर जरा
मायबाप ..... मायबाप .....

रडता रडता या ओठांवर कधितरी
हसण्याचाही कर जरासा कहर जरा
मायबाप ..... मायबाप .....

अंगण होईल देव्हाऱ्यासम पावन हे
वेलिवरल्या पानाफुलातून डवर जरा
मायबाप ..... मायबाप .....

No comments:

Post a Comment