पंढरी निवासा सख्या,Pandhari Nivasa Sakhya

पंढरी निवासा सख्या पांडुरंगा ।
करी अंग संगा, भक्ताचिया ॥१॥

भक्त कैवारीया होसी नारायणा ।

बोलता वचन काय लाज ॥२॥

मागे बहुतांचे फेडियले ऋण ।
आम्हासाठी कोण आली धाड ॥३॥


वारंवार तुज लाज नाही देवा ।
बोल रे केशवा म्हणे नामा ॥४॥

No comments:

Post a Comment