पानापानात दिसतो कान्हा,Pana Panat Disato Kanha

पानापानात दिसतो कान्हा
फुले तोडू कशी मी सांगा ना

गोकुळीचा हा कृष्णकन्हैया
हा गोपींचा बन्सी बजैय्या
या राधेचा भूलभुलैय्या
कशी सावरू मी भोळ्या मना

बासुरीच्या या सूरात न्हाली
चिंब राधिका भिजुनी ओली
कृष्णरूप ही छाया झाली
आता सरला परकेपणा

No comments:

Post a Comment