पहिले भांडण केले कोणी,Pahile Bhandan Kele Koni

पहिले भांडण केले कोणी ?
सांग ना राजा, कशी रुसून गेली राणी !

अडखळला का पाय जरा
वळता गळला का गजरा
लटका होता राग मुखावर, डोळ्यांत लटके पाणी !

मान वेळता खेळ कळे
दंवात फुलले दोन कळे
थरथरणारे ओठ जहाले क्षणात हसल्यावाणी !

कलह प्रीतिचा गोडीचा
विलास जमल्या जोडीचा

विरह नकोसा, तरिही सुंदर, जीव गुंतता दोन्ही !

No comments:

Post a Comment