पाहते तुझीच वाट,Pahate Tujhicha Vaat

पाहते तुझीच वाट, नाहि आज चांदरात
मिणमिणते घन तमांत, काजळली सांजवात

कोटरात बिलगली

पाखरे विसावली
पेंगुळली लोचने, अश्रु-हार गुंफितात

सुकली रे पुष्पशेज
सरला शृंगारसाज
मूक राहिली सतार, विरले ओठात गीत

No comments:

Post a Comment