नाही येथे कुणी कुणाचा,Nahi Yethe Kuni Kunacha

नाही येथे कुणी कुणाचा
स्वार्थ हा एकच न्याय जगाचा !

कुणी न इथला नित रहिवासी
जो जो आला जाणे त्यासी
स्वार्थ सुटेना परी तयासी
स्वार्थास्तव कुणि इमान विकती
कोणी विकती वाचा !

बळी कुणी स्वार्थाचे होती
जिवंत तेही मरण भोगती
भुतासारखे जगि वागती
शाप बाधतो परी तयांना
तळमळत्या आत्म्यांचा !

सावध, सावध सोडव विळखा
दूर सारुनी फसवा बुरखा
पारखून घे अपुला परका
मायावी मयसभा असे ही
रंगमंच कपटाचा !

No comments:

Post a Comment