नाहि दयिता मी,Nahi Dayita Mi

नाहि दयिता मी ।
नच कुणा पतिची कांता विधियुता ॥

तुटलि सकल माया ।
हटली विकल काया ।
दिगंता वरिन मी आतां ॥

No comments:

Post a Comment