नाचत ना गगनांत,Nachat Na Gaganat

नाचत ना गगनांत । नाथा ।
तारांची बरसात ॥

आणित होती । माणिक मोतीं ।
वरतुनि राजस रात ॥

नाव उलटली । माव हरपली
चंदेरी दरियांत ॥

ती ही वरची ।
देवाघरची दौलत लोक पहात ॥

No comments:

Post a Comment