बाई मी पतंग उडवीत होते,Bai Mi Patang Udavit Hote

चढाओढीने चढवीत होते
ग बाई मी पतंग उडवीत होते

होता झकास सुटला वारा
वर पतंग अकरा-बारा
एकमेकांना अडवित होते
बाई मी पतंग उडवीत होते

काटाकाटीस आला ग रंग
हसू फेसाळ घुसळीत अंग
दैव हारजीत घडवीत होते
बाई मी पतंग उडवीत होते

माझ्या दोऱ्यानं तुटला दोरा

एक पतंग येई माघारा
गेला गुंतत गिरवीत गोते
बाई मी पतंग उडवीत होतेNo comments:

Post a Comment