बाई माझी करंगळी मोडली,Bai Majhi Karangali Modali

ऐन दुपारी, यमुनातीरी, खोडी कुणी काढली
बाई माझी करंगळी मोडली

जळी वाकुन मी घट भरताना

कुठुन अचानक आला कान्हा
गुपचुप येऊनी पाठीमागुनी, माझी वेणी ओढली

समोर ठाके उभा आडवा

हातच धरला माझा उजवा
मीही चिडले, इरेस पडले, वनमाला तोडली

झटापटीत त्या कुठल्या वेळी
करंगळी हो निळसर काळी
का हृषिकेशी मम देहाशी निजकांती जोडलीNo comments:

Post a Comment