बहरला पारिजात दारी,Baharala Parijat Dari

बहरला पारिजात दारी
फुले का, पडती शेजारी ?

माझ्यावरती त्यांची प्रीती
पट्टराणि जन तिजसी म्हणती
दुःख हे, भरल्या संसारी !

असेल का हे नाटक यांचे,
मज वेडीला फसवायाचे ?
कपट का, करिति चक्रधारी ?

का वारा ही जगासारखा
तिचाच झाला पाठीराखा
वाहतो, दौलत तिज सारी !

No comments:

Post a Comment