त्या चित्त-चोरट्याला का,Tya Chitta Choratyala Ka

त्या चित्त-चोरट्याला का आपुले म्हणू मी ?
स्मृतिजाल आसवांचे दिनरात का विणू मी ?

सहजी करी धरावे, नख लावुनी खुडावे
की फूल मालतीचे बागेतले जणू मी !

नजरेत नीट आले, मी घेतले निशाण

हलताच पापणीचा हुकला अमोघ बाण
ते मीन-केतनाचे ग मोडिले धनु मी !

आले मनात माझ्या, किति साळसूद बाई
मी पाहिले तरीही, ते पाहणार नाही
राजीवलोचनाला ग वाहिली तनू मी !

No comments:

Post a Comment