दूर राहुनी पाहु नको रे,Dur Rahuni Pahu Nako Re

दूर राहुनी पाहु नको रे,
प्रीतीची शपथ प्रिया जाऊ नको रे,
प्रिया जाऊ नको रे

कसा इशारा तुला कळेना
शब्द मिळाले सूर जुळेना
कळली तुझी कला
घे ना जवळ मला
नखऱ्याचा रंग मला दावू नको रे,
प्रिया जाऊ नको रे

अवती भवती बहर फुलांचा
भ्रमर लुटेना थेंब मधाचा
लाजे कळी कळी

गाली पडे खळी
फिरवून पाठ असा जावू नको रे
प्रिया जाऊ नको रे

भाव मनीचे जाणुन घ्यावे

दोन जीवांचे धागे जुळावे
सांगू कशी तुला
माझ्या प्रीत फुला
हुरहुर आज अशी लावू नको रे
प्रिया जाऊ नको रे

No comments:

Post a Comment