धुंद एकांत हा,Dhund Ekant Ha

धुंद एकांत हा, प्रीत आकारली
सहज मी छेडिता, तार झंकारली

जाण नाही मला, प्रीत आकारली

सहज तू छेडिता, तार झंकारली

गंधवेडी कुणी, लाजरी, बावरी
चांदणे शिंपिते चैत्रवेलीवरी
यौवनाने तिला, आज शृंगारली

गोड संवेदना, अंतरी या उठे
फूल होता कळी, पाकळी ही मिटे
लोचनी चिंतनी, मूर्त साकारली

रोमरोमांतुनी, गीत मी गाइले
दाट होता धुके , स्वप्न मी पाहिले
पाहता पाहता, रात्र अंधारली

आज बाहुत या, लाज आधारली
सहज तू छेडिता, तार झंकारली

No comments:

Post a Comment