धनसंपदा न लगे मला ती,Dhan Sampada Na Lage

धनसंपदा न लगे मला ती
मी मानितो गुणसंपदेला

ती चंचला कमला कशाला
मद-धुंद जी करिते मतिला
मी वंदितो माधवाला

No comments:

Post a Comment