दर्यावरी रं तरली होरी,Daryavari Ra Tarali Hori

दर्यावरी रं तरली होरी रं
तुझीमाझी जोरी बरी
साजणा होरीतून जाऊ घरी

पान्यावानी पीरत तुझी

झाला माझा जीव राजी
धावलं, मन येड्यापरी
मायेच्या रं घराच्या या वाटंवरी
साजणी आता नको जाऊ दुरी

मासोलीचं डोलं तुझं
जाल्यावानी मन माझं
घावलं, परडी भरली
गोमुच्या ग पिरतीच्या मासोलीनं
साजणा जाऊ नको दुरी

शिडातुनी आयला वारा
होरीला गो न्हाई थारा
नाखवा घोर नको कालजाला
कोलीवाडा अंगाशी रं आता आयला
साजणी होरीतुनी जाउ घरी

No comments:

Post a Comment