दामिनी,Damini

दामिनी ..... दामिनी ....

सत्यता शोधण्या घेउनी लेखणी
जाहली दामिनी मूर्त सौदामिनी
दामिनी ..... दामिनी ....

प्रेम, दया-माया मनी न्यायदेवताही
वादळास तुडवीत जाई धीर जगा देई

दु:खिता सावली देत ही स्वामिनी
दामिनी ..... दामिनी ....

No comments:

Post a Comment