दान करी रे,Daan Kari Re

दान करी रे गुरूधन पावन ।
श्रेयभाग जाण हा कुठुनि तुजसी लाभला ॥

देत हात तोच घेत ।
सांगतसे तानसेन ।
जात न शिव विलयाला ॥

No comments:

Post a Comment