तुझं नि माझं जमेना,Tujha Ni Majha Jamena

तुझं नि माझं जमेना
परि माझ्यावाचुन करमेना

आवड तुजला भांडायाची
तूहि शोधिसी संधी त्याची

कैसे होइल जीवन सुखकर, जोवर तव ही रीती
हेच सुखाचे साधन सखये, तरुणांच्या संसारी
मानशील का तू मज राणी ?
होईन राजा मीहि त्याक्षणी
तू राजा, मी राणी जोवरी, कोण कुणाचा धनी ?
केव्हा मी तव स्वामी, केव्हा तू माझी स्वामिनी

1 comment: