थकले प्रिया कधीची मी Thakale Priya Kadhichi Mi

थकले प्रिया कधीची मी वाट पाहुनी

वाटे तुझ्याविना रे मैफल्‌ सुनी सुनी
त्या रेशमी स्मृतींचा श्रुंगारसाज ल्याले

सुखस्वप्न मीलनाचे हृदयी अधीर झाले

गाऊ कशी रसीली मी प्रीतरागिणी ?
का ओसरून गेली फुलताच स्वप्नमाया

घायाळ लोचनांना भासे उदास दुनिया

छळते मला नशीली ती धुंद मोहिनी
भारावल्या मनी रे घुमतो तुझा पुकारा

झाला तुझ्याचसाठी आतूर जन्म सारा

ध्यासात आज गेले हे विश्व लोपुनी

No comments:

Post a Comment