ऋतुराज आज वनि आला Ruturaj Aaj Vani Aala

ऋतुराज आज वनि आला, ऋतुराज आज वनि आला !


नव सुमनांचा, नव कलिकांचा बहर घेऊनी आला !




कुंज कुंज अलि-पुंज गुंजने बघ झंकारित झाला !


सुरस रागिणी नव प्रणयाची कोकिळ छेडत आला !


नवथर सुंदर शीतल निर्झर त्यात रंगुनी गेला !



No comments:

Post a Comment