झुलतो झुला जाई आभाळा,Jhulato Jhula Jai Aabhala

झुलतो झुला, जाई आभाळा
झूल्यासंगे झुलताना खुलतो ग बाई गळा !

लिंबाच्या फांदीला ग
झूला मी बांधीला
रेशमाचे लाल गोंडे माझ्या झुल्याला !

खालती वरती ग
वाऱ्याला भरती
विमानाच्या वेगे माझा झुला चालला !

झूल्याच्या संगती
सूरही रंगती
वारा नेई माझे गाणे दूर देशाला !

No comments:

Post a Comment