जरठबाला योग असा,Jarath Bala Yog Asa

जरठबाला । योग असा ।
भूस्तरी योग्य व्याकरणि तसा । योग असा ॥

हिरा त‌इं दिसे उपले मघवा श्वाने तुलियेला ॥

न बालरवि त्या बुडत्या । विधुसी संमुख चिर ठेला ॥

No comments:

Post a Comment