जमले तितुके केले तरिही,Jamale Tituke Kele Tarihi

जमले तितुके केले तरिही करणे उरले काही
नकोस येऊ मरणा अजुनी, जगणे सरले नाही

ऐकुनिया ही आजवरी जी गायिलीत मी गाणी
हसेल जर का कधी कुणाच्या पापणीतले पाणी
सार्थकता स्वरयात्रेची या याहुन दुसरी नाही


कुणि न गायिले असले गाइन जेव्हा केव्हा गीत
अखेरचे हे मूक हो‍उनी जावे तेंव्हा ओठ
अमर गीत ते युगांतरीचे स्मारक माझे होई

No comments:

Post a Comment