घनकंप मयूरा तुला,Ghankampa Mayura Tula

घनकंप मयूरा, तुला इशारा
खोल पिसारा, प्राण आडवा पडे
तू वळशिल माझ्याकडे ?

घनकंप मयूरा

घनसंथ मयूरा
घननीळ मयूरा
घनदंग मयूरा
घनरंग फकिरा

घनसंथ मयूरा धूळ दरारा
कुठे पुकारा तीक्ष्ण नखांची दीप्ती
गीतांतुन गळते माती

घननीळ मयूरा रंग फकिरा
तुला पहारा ? कातडे वाळत्या वेळी
ते भीषण ऊन कपाळी

घनदंग मयूरा, नको सहारा
हलका वारा, बिंदीत चंद्र थरथरते
ती वस्त्र कुठे पालटते

No comments:

Post a Comment