चांद मोहरे चांदणे,Chand Mohare Chandane

चांद मोहरे, चांदणे झरे
झोपेतच गाली असा, हसशी का बरे ?

गगनातील नील परी, उतरुनीया भूमीवरी

उचलुनीया नेती तुला, उंच काय रे ?

उंच उंच गगनी तुला, काय दिसे सांग मुला
दिसते का हळू विमान, एक संचरे

बसून आत कोण हसे, कुशल कुणी तरूण पुसे
खचितच तेच प्राणनाथ, सांगू काय रे

जाग जरा नीज सोड, पापा दे मजसी गोड
फिरुनी जाय लंघुनीया, सात अंबरे

No comments:

Post a Comment